Masters Youth Club vs Claremont Badminton Club

vs

Daishara Youth Group vs Mandvi Sports Club

vs

Madhapur Sports Club (Ladies) vs Kera Kundanpur Youth Wing (Ladies)

vs

Daishara Youth Group vs Kingsbury Sports Club

vs

Daishara Youth Group (Ladies) vs Madhapur Sports Club (Ladies)

vs

Daishara Youth Group (Ladies) vs Kera Kundanpur Youth Wing (Ladies)

vs

Madhapur Sports Club (Ladies) vs Daishara Youth Group (Ladies)

vs

Daishara Youth Group vs Kings Badminton Club

vs